Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

"The same people, who rests in Hammocks can whenever necessary, build a new capital in the tree years’ time."

Σε Απαντηση της δηλωσης «Οι Έλληνες ήταν ξαπλωμένοι στην αιώρα και τώρα έπεσαν» λέει η Μαρία Φέκτερ αναφέρουμε την παρακάτω Βραζιλίανικη παροιμία

"Quelle stesse persone che riposavano sulle amache, nel momendo del bisogno riuscrirono a costruire in tre anni una nuova capitale in mezzo al nulla"
"The same people, who rests in Hammocks can whenever necessary, build a new capital in the tree years’ time."
 The Venice Biennale 2012 ( ΒΡΑΖΙL) 


La Casa De Hamacas